Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

 

Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.


Gotovinski i krediti za refinansiranje uz dodatni keš 

  • Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 RSD
  • Period otplate kredita: 6 do 71 mesec
  • Naknada za obradu kredita - 0%
  • Ista rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 9,95%          

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 

Potrebna dokumenta

-Lična karta

-Penzioni čekovi za prethodni mesec

Instrumenti obezbeđenja

  • Administrativna zabrana 
  • Jedna sopstvena menica za iznose kredita do 1.200.000 RSD 
  • Dve sopstvene menice za iznose kredita preko 1.200.000 RSD 

 NLB Kredit za penzionere 

Gotovinski i kredit za refinansiranje uz dodatni keš za klijente koji primaju penziju preko NLB Banke

Iznos (RSD) 250.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Rok otplate 71 mesec
Naknada 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna) 9,95% (fiksna)
EKS (godišnja) 10,46%
Iznos mesečne rate 4.672,15 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope 50 RSD - menica
246 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 332.018,91 RSD
 
Reprezentativni primer je obračunat na dan: 30.09.2021.

Skrita vsebina