Glavne prednosti

 
  • Ista rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Iznos kredita 100.000 do 3.000.000 dinara
  • Period otplate od 13 do 71 mesec
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

Kredit za refinansiranje uz dodatni keš  

Min. iznos (RSD) 100.000
Max. iznos (RSD) 3.000.000
Rok otplate 13 do 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna)

8,30% (uz prenos/prijem zarade u NLB Banci)

9,95% (bez prenosa zarade u NLB Banku)

Naknada 0%
 
 

Preuzmite dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja

Rešenje o administrativnoj zabrani

 Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva

  • Overena administrativna zabrana
  • Jedna sopstvena menica za iznose kredita do 1.200.000 RSD
  • Dve sopstvene menice za iznose kredita preko 1.200.000 RSD
 
Banka zadržava pravo da od potencijalnog korisnika kredita zahteva dodatnu dokumentaciju ili dopunu već dostavljene, ili da zatraži dodatna sredstva obezbeđenja ukoliko se analizom dostavljene dokumentacije isto utvrdi neophodnim.

Dinarski kredit za refinansiranje  uz dodatni keš na period otplate 71 mesec (prijem zarade u NLB Banci)

Iznos kredita (RSD) 500.000 
Valuta kredita dinari
Rok otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna) 8,30% (fiksna)
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS (godišnja) 8,65%
Iznos anuiteta 8.933,49 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 634.573,57 RSD
 
 
*Reprezentativni primeri izračunati na dan: 25.02.2021.

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina