Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Glavne prednosti

 
  • Ista rata tokom perioda otplate kredita
  • Period otplate od 6 do 12 meseci
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita
 

Gotovinski dinarski kredit (uz prijem zarade u NLB Banci) - fiksna kamatna stopa

Min. iznos (RSD) 100.000
Max. iznos (RSD) 3.000.000
Rok otplate 6 do 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna)

6,50% 

Naknada za obradu kredita

0%

 
 

Preuzmite dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja

Rešenje o administrativnoj zabrani

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva 

  • Overena administrativna zabrana
  • Jedna sopstvena menica za iznose kredita do 1.200.000 RSD
  • Dve sopstvene menice za iznose kredita preko 1.200.000 RSD
 
Banka zadržava pravo da od potencijalnog korisnika kredita zahteva dodatnu dokumentaciju ili dopunu već dostavljene, ili da zatraži dodatna sredstva obezbeđenja ukoliko se analizom dostavljene dokumentacije isto utvrdi neophodnim.

Dinarski gotovinski kredit na period otplate 12 meseci (prijem zarade u NLB Banci)

Iznos (RSD) 100.000
Valuta kredita dinari
Rok otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 6,50% (fiksna)
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS (godišnja) 7,29%
Iznos anuiteta 8.628,69 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 103.840,29 RSD
 * Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021

Skrita vsebina