Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Opredelite se za keš kredit uz samo jedan dolazak u banku!

Glavne prednosti

      

 • Iznos kredita 100.000 do 3.000.000 dinara

 • Period otplate od 13 do 71 mesec

 • Bez naknade za obradu kredita

 • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 

     

Model kredita sa promenljivom kamatnom stopom

        
 • Nominalna kamatna stopa  - 7,15% (6m Belibor + 6,08%) - za klijente koji primaju zaradu u NLB Banci
 • Nominalna kamatna stopa  - 9,80% (6m Belibor + 8,73%) - za ostale klijente
           

Model kredita sa fiksnom kamatnom stopom

          
 • Nominalna kamatna stopa  - 8,30% - za klijente koji primaju zaradu u NLB Banci
 • Nominalna kamatna stopa  - 9,95% - za ostale klijente
 •  
 

Dinarski kredit za refinansiranje  uz dodatni keš sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita (RSD) 500.000 
Valuta kredita dinari
Rok otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna) 8,30% (fiksna)
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS (godišnja) 8,65%
Iznos anuiteta 8.935,09 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 634.687,39 RSD
 
 
*Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.

Dinarski kredit za refinansiranje  uz dodatni keš sa promenljivom kamatnom stopom

(uz prijem zarade u NLB Banci)

Iznos kredita (RSD) 500.000 
Valuta kredita dinari
Rok otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 7,15% (6m Belibor+6,08%)*
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS (godišnja) 7,41%
Iznos anuiteta 8.656,25 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 614.889,73 RSD
 

Vrednost 6m Belibora važeća za period od 01.10.2021. do 31.03.2022. iznosi 1,07%

Reprezentativni primeri su obračunati na dan 30.09.2021.
*Usklađivanje vrednosti 6m Belibor-a se vrši dva puta godišnje, na dan 01.04. i 01.10.

- za period od 01.04. do 30.09. koristi se vrednost 6m Belibor-a na dan 01.03.

- za period od 01.10. do 31.03. koristi se vrednost 6m Belibor-a na dan 01.09.

 

Preuzmite dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja

Rešenje o administrativnoj zabrani

 Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva

 • Overena administrativna zabrana
 • Jedna sopstvena menica za iznose kredita do 1.200.000 RSD
 • Dve sopstvene menice za iznose kredita preko 1.200.000 RSD
 
Banka zadržava pravo da od potencijalnog korisnika kredita zahteva dodatnu dokumentaciju ili dopunu već dostavljene, ili da zatraži dodatna sredstva obezbeđenja ukoliko se analizom dostavljene dokumentacije isto utvrdi neophodnim.

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina