Da li ste obezbeđeni?

Okolnosti, na koje često nemamo uticaja, unose u život nesigurnost. Takav događaj može biti gubitak posla ili iznenadno smanjenje penzija. 


 Ali ako na vreme razmišljamo o tome, možemo da ublažimo takve potrese koji mogu ugroziti našu finansijsku sigurnost. Retko ko se oseća potpuno finansijski obezbeđenim, ako živi po principu od danas do sutra, pa je potrebno imati rezervu „za svaki slučaj“ 

Kolika ta rezerva treba da bude, da biste se osećali finansijski sigurno? Hitna popravka auta ili polomljene cevi u kupatilu mogu da koštaju nekoliko stotina evra. Hitna zdravstvena terapija u banji može koštati nekoliko stotina, ali pojedine intervencije i daleko više od toga. Ukoliko se tome doda mogućnost smanjenja ili gubitka redovnih prihoda, iznenadni hitni troškovi mogu ugroziti bezbednost našeg domaćinstva preko noći. Sigurna rezerva je zato neophodna. U NLB Banci, preporučujemo da se u te svrhe nameni najmanje jedna desetina mesečnih prihoda. Iznos preporučene rezerve domaćinstva zavisi od starosti i zdravstvenog stanja zaposlenih osoba u domaćinstvu, uzrasta dece, vrednosti imovine i zaduženja. U idealnom slučaju, najbolje bi bilo da u banci imamo ušteđevinu koja može da pokrije najmanje 6, a poželjno bi bilo 12 meseci osnovnih mesečnih troškova, odnosno onih koji se ne mogu odložiti. 

Petak, 23.08.2019.

NLB Korak unapred

Poklonite sebi odmah ono što želite! Kamata dostupna unapred!

NLB Slobodna štednja

Oročena, a uvek dostupna