NLB Stambeni krediti 

 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK

 • Period otplate kredita do 30 godna

 • Iznos kredita od 15.000 EUR

 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem 20%, kao i bez učešća i depozita

Reprezentativni primer - Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK*

Kupoprodajna cena (EUR)

43.000 
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće 13.000 EUR
EKS (na godišnjem nivou) 2,86%
Iznos anuiteta 119,49 EUR
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 43.016,48 EUR

*Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:

 • menice: 100 RSD

 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD

 • overa založne izjave: 10.080 RSD

 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR

 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR

 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR

 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)

 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR

 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD

Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.

* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 09.10.2019.

6M Euribor na dan 09.10.2019.godine iznosi: -0,389%

Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

 


Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

max. LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina