V 261

Tip Stambeni objekti
Mesto Subotica
Vlasništvo Vansudski postupak
Adresa Pazinska 13 Subotica
Cena PRODATO
Opis
Na osnovu Rešenja Opštinskog suda u Subotici broj Dn. 5359/2009 od 16.10.2009. godine:
NLB Banka kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeće nepokretnosti:
 

- Stan broj 4 na spratu u ukupnoj površini od 60.65m2, u osmospratnoj stambenoj zgradi u ulici Partizanska broj 13, sagraðen na parceli broj 10397/11, upisan u zk.ul.br 15563/4 K.O. Donji Grad 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB BANKA AD BEOGRAD
Služba za problematične plasmane
Trg mladenaca 1-3
21000 Novi Sad
 
T: 021/6615-500 lokal 443
T: 021/6621-337
M: 063/301-654
E: prodaja@nlb.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.