V 259

Tip Stambeni objekti
Mesto Subotica
Vlasništvo Vansudski postupak
Adresa Borisa Kidriča 7c/2 Subotica
Cena -Prodato-
Opis
Na osnovu Rešenja Osnovnog suda u Subotici broj Dn. 4790/10 od 19.10.2010. godine:
NLB Banka kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeće nepokretnosti:
 

- Stan na drugom spratu ukupne površine 80.95m2 u Subotici, ulica Borisa Kidriča broj 7c/2, izgraðen na parceli broj 3778/9 sve upisano u ZK uložak broj 16192 K.O. Stari Grad 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB BANKA AD BEOGRAD
Služba za problematične plasmane
Trg mladenaca 1-3
21000 Novi Sad
 
T: 021/6615-500 lokal 443
T: 021/6621-337
M: 063/301-654
E: prodaja@nlb.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.