186

Tip Stambeni objekti
Mesto Novi Sad
Vlasništvo Vansudski postupak
Adresa Rumenačka 3 Novi Sad
Cena na upit
Opis
Na osnovu Rešenja Republičkog Geodetskog Zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 broj 952-02-3230/2011c od 12.07.2011. godine:
 
NLB Srbija kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeæe nepokretnosti:
 

- Trosoban stan, ulica Rumenaèka, površine 83m2, broj posebnog dela 33, u potkrovlju zgrade broj 3, ulaz 51, sagraðene na parceli broj 5373/1 u, upisano u list nepokretnosti broj 19941 KO NOVI SAD 1. 

Kontakt NLB Srbija d. o. o., Bulevar Mihajla Pupina 165 v, 11070 Beograd, Srbija KONTAKT T: +381 11 222 53 66 F: +381 11 222 53 65 E: office@nlbsrbija.co.rs