VL-069

Tip Stambeni objekti
Mesto Beograd
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Jove Ilića 31 Beograd
Cena na upit
Opis

Nepokretnost predstavlja stan u Beogradu, ulica Jove Ilića 31, četvrti sprat, površine 136m2. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 
Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.