313

Tip Stambeni objekti
Mesto Beograd
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Komnen Barjaktara 5 Beograd
Cena na upit
Opis
Na osnovu Rešenja Republičkog Geodetskog Zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Beograd 1 broj 952-02-729/12 od 06.02.2012. godine: NLB Banka kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeću nepokretnost:
 

- Jednosoban stan broj 17, korisne površine 29m2, na drugom spratu zgrade, u ulici Komnen Barjaktara 5 u Beogradu, na katastarskoj parceli broj 1070, upisanoj u list nepokretnosti 1913, KO Stari Grad. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.