VL-082

Tip Poslovni prostor
Mesto Beograd
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Kralja Petra 9 Beograd
Cena na upit
Opis

Nepokretnost se u prirodi sastoji od poslovnog prostora u prizemlju (712m2) i podrumu (563m2) u Zgradi finansijskih usluga, Kralja Petra br. 9. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369

E: office@nlbsrbija.co.rs