VL-045

Tip Poslovni prostor
Mesto Beograd
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Kralja Aleksandra br. 518 A-G Beograd
Cena na upit
Opis

Nepokretnost je supermarket u Beogradu u ulici Kralja Aleksandra br. 518 A-G, objekat maloprodaje, površine 1.624,91m2 i garažom za kupce površine 870,96m2. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs