VL-006

Tip Poslovni prostor
Mesto Vršac
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa na ulazu u Vršac Vršac
Cena na upit
Opis
Nepokretnosti u prirodi predstavljaju poslovni kompleks od četiri zgrade: upravna zgrada sa kancelarijama i magacinom (1.433m2), magacin sa klimatizacionom kontrolom i policama (1.979m2), podni magacin (1.222m2) i portirnica (94m2). Lokacija objekta je na ulazu u Vršac na glavnom putu kojim se dolazi od strane Beograda. Preko puta objekta se nalazi kompleks preduzeća HEMOFARM VRŠAC. Objekat je u odličnom stanju.
 

List nepokretnosti broj 6709 KO Vršac, broj parcele 18407/1, broj zgrade 1,2,3 i 4. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.