V 292

Tip Poslovni prostor
Mesto Gložan
Vlasništvo Vansudski postupak
Adresa Maršala Tita 28 Gložan
Cena na upit
Opis
Na osnovu Rešenja Republičkog Geodetskog Zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Baèki Petrovac br.952-02-113/2011-C od 14.06.2011. godine, NLB Banka kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeću nepokretnost upisanu u list nepokretnosti broj 2261 KO Gložan:
 
- Mlin-Objekat poljoprivrede,površine u gabaritu 212m2, broj zgrade 1, u ulici Maršala Tita 28, sagradjen na parceli broj 1462
- Silos broj 2, u ulici Maršala Tita 28, površine u gabaritu 190m2, parcela 1462
- Zemljište uz zgradu-objekat, površine 101m2, na parceli 1462

- Trafo stanica broj 2, površine u gabaritu 17m2, broj zgrade 2, prizemna u ul. Jana Hrubika, parcela 1463 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB BANKA AD BEOGRAD
Služba za problematične plasmane
Trg mladenaca 1-3
21000 Novi Sad
 
T: 021/6615-500 lokal 443
T: 021/6621-337
M: 063/301-654
E: prodaja@nlb.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.