VL-005

Tip Poslovni prostor
Mesto Kikinda
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Braće Arsenov 1 Kikinda
Cena na upit
Opis
Nepokretnost predstavlja poslovni prostor u Kikindi u ulici Braće Arsenov br.1 u neposrednoj blizini železničke stanice. Objekat je prizeman i najveæim delom se sastoji od kancelarija. Površina objekta je 182m2.
 

List nepokretnosti broj 6382 KO Kikinda, broj parcele 21513, zgrada PTT usluga. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.