VL-068

Tip Poljoprivredno i industrijsko zemljište
Mesto Sremska Kamenica
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Paragovački put Sremska Kamenica
Cena na upit
Opis

Nepokretnost predstavlja gradsko građevinsko zemljište, površine 13.238m2, na putu Novi Sad - Ruma, Paragovački put. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.