VL-012

Tip Poljoprivredno i industrijsko zemljište
Mesto Sremska Mitrovica
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa na glavnom putu koji izlalzi na autoput Beograd-Zagreb Sremska Mitrovica
Cena na upit
Opis
Zemljušte se nalazi u Sremskoj Mitrovici na glavnom putu koji izlalzi na autoput Beograd-Zagreb. Zemljište je kategorizovano kao poljoprivredno zemljište, ali s obzirom da se nalazi u blizini autoputa, moguće je promeniti namenu u graðevinsko zemljište. Površina zemljišta je 2ha 65ar 56m2.
 

List neporetnosti 8812 KO Sremska Mitrovica, parcela broj: 6947/1, 6950/1, 6951/1, 6951/2, 6952/1, 6953/1, 6953/3, 6953/4, 6954/1, 6954/3, 6959/1 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.