VL-095

Tip Poljoprivredno i industrijsko zemljište
Mesto Kraljevo
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Mataruška Banja, potes Rastoka Kraljevo
Cena na upit
Opis

Zemljište na širem području Mataruške Banje, potes Rastoka, površine 2.738m2. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.