VL-061

Tip Poljoprivredno i industrijsko zemljište
Mesto Subotica
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Čantavirski put BB Subotica
Cena na upit
Opis

Gradsko graðevinsko zemljište u subotici, Čantavirski put BB. Površina parcele je 21.282 m2. Industrijska zona Subotice, nedaleko od starog puta Novi Sad - Subotica. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.