VL-015

Tip Poljoprivredno i industrijsko zemljište
Mesto Ruma
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa uz autoput Beograd-Zagreb Ruma
Cena na upit
Opis
Zemljište se nalazi u blizini Rume uz sam autoput Beograd-Zagreb. Ukupna površina zemljišta je 4ha 39m2. Na zemljištu je veæ predviðeno Planom detaljne reglacije izgradnja benzinske stanice, motela i servisa.
 

List nepokretnosti broj 11301 KO Ruma, parcele: 12041/1, 12041/2 i 12047/1 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.