VL-083

Tip Poslovno-stambeni prostor
Mesto Urovci
Vlasništvo Vlasništvo NLB banke
Adresa Ulica Motvica Urovci
Cena na upit
Opis

Nepokretnost se u prirodi sastoji od prizemnog poslovno-stambenog objekta, pomoćnog objekta i vrta i njive druge klase, sve u idealnom delu. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB BANKA AD BEOGRAD
Sektor za opšte poslove
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-242
M: 063/301-654
E: prodaja@nlb.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.