VL-088

Tip Poslovno-stambeni prostor
Mesto Bačka Topola
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Košut Lajoša 104 Bačka Topola
Cena na upit
Opis

Nepokretnost čini kompleks na kome je izgraðena porodična stambena kuća i objekti prerade za potrebe mesare. Površina kuće je 351m2, površina objekata 728m2, dok je površina celokupnog zemljišta 1.099m2. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.