VL-034

Tip Poslovno-stambeni prostor
Mesto Vrbas
Vlasništvo Vansudski postupak
Adresa Sivc Jovgena 62/a Vrbas
Cena na upit
Opis
Na osnovu Rešenja Republičkog Geodetskog Zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Vrbas broj 952-02-892/11c od 21.07.20011. godine:
 
NLB Banka kao hipotekarni poverilac u izvršnom vansudskom postupku metodom neposredne pogodbe u svoje ime prodaje sledeće nepokretnosti:
 
- Poslovno-stambena zgrada, ulica Sivc Jovgena 62/a, izgraðena na katastarskoj parceli broj 7190 upisano u List nepokretnosti broj 2680 K.O. Vrbas-grad.
 

- Poslovno-stambena zgrada, ulica Sivc Jovgena 62/a, izgraðena na katastarskoj parceli broj 7189/1 upisano u List nepokretnosti broj 5147 K.O. Vrbas-grad. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB BANKA AD BEOGRAD
Služba za problematične plasmane
Trg mladenaca 1-3
21000 Novi Sad
 
T: 021/6615-500 lokal 443
T: 021/6621-337
M: 063/301-654
E: prodaja@nlb.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.