VL-094

Tip Stambeni objekti
Mesto Novi Kneževac
Vlasništvo NLB Srbija
Adresa Jelene Bajić 9 Novi Kneževac
Cena na upit
Opis

Nepokretnost predstavlja porodičnu stambenu zgradu sa pomoćnim objektom ukupne površine 232m2 na zemljištu površine 1.167m2. 

Kontakt
Sva zainteresovana lica svoje ponude za kupovinu pomenutih nepokretnosti mogu da dostave na sledeću adresu, kao i da u cilju dobijanja dodatnih informacija kontaktiraju putem:
 
NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 165/V
11000 Beograd
 
T: 011/2225-369
E: office@nlbsrbija.co.rs
 

Banka ne odgovara za štetu ako ne prihvati ponudu.