Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Dozvoljeno prekoračenje po računuRok otplate: do 12 meseci
Iznos kredita od 250.000 RSD.
Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.
 

Glavne prednosti

  • Obezbeđivanje dnevne likvidnosti
  • Korišćenje sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave 

Kriterijumi za dobijanje kredita
 
  • Minimum 2 pune fiskalne godine poslovanja firme
  • Uredna kreditna istorija 
Statusna dokumentacija:
• Osnivački akt
• Statut (ukoliko ga klijent ima)
• Izvod iz registra nadležnog organa
• PIB
• OP obrazac (lica ovlašćena za zastupanje)
• Karton deponovanih potpisa

Finansijska dokumentacija:
• Finansijski izveštaj klijenta u poslednja dva obračunska perioda pre nastanka potraživanja
• Odluka o razvrstavanju po veličini
• Bruto bilans (zaključni list) - poslednje ažurno stanje
• Kod srednjih preduzeća - Izveštaj ovlašćenog revizora sa napomenama uz finansijske izveštaje
• Podatke o ostvarenom obimu platnog prometa u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do podnošenja zahteva
• Obrazac valutne strukture
 
Dokumentacija za sve plasmane:
• Upitnik za odobravanje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev za odobrenje kredita ili jemstva za preduzeća

• Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja 

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od visine iznosa, ročnosti plasmana i relevantnih pokazatelja tražioca kredita, a u skladu sa Odlukom nadležnih organa Banke.

Naknade

Naknade u skladu sa važećim Tarifnikom https://www.nlb.rs/strana/18191/opsti-uslovi-poslovanja

Skrita vsebina