NLB Biznis paket

 


Napravite savršen raspored prihoda i obaveza za svoj biznis

        

PROIZVODI I USLUGE BIZNIS PAKET
Naknada za mesečno održavanje 500 dinara
Dinarski i devizni račun DA
Dina poslovna kartica DA
Visa business classic debit kartica (na zahtev klijenta) DA

Dodatne Dina i Visa poslovne kartice po potrebi klijenta

DA

NLB Proklik (e-banking)

DA
SMS servis DA
Izvod po računu DA

 
 
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 


Skrita vsebina