Poslujete izvan granica Srbije?

  

Potrebne su vam pouzdane, brze i povoljne platne usluge u oblasti međunarodnog poslovanja? 

 

Mi imamo dobre vesti za sve koji posluju na tržištima jugoistočne Evrope  - povoljnija plaćanja u Sloveniji, Bosni Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu i u Crnoj Gori!

  

Od sada, naknada od samo 5 EUR za plaćanja između klijenata banaka članica NLB Grupe! 

Specifičnosti ove posebne ponude su:

  • Odnosi se samo na e-banking plaćanja izvršena preko NLB elektronske banke

  • Namenjeno pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren račun u jednoj od banaka članica uokviru NLB Grupe

  • Za naloge/zahteva za plaćanje pravnog lica koji se izvršavaju u okviru NLB Grupe

  • Neograničen iznos naloga 

  • Za plaćanja u redovnim rokovima (valuta T+1 ukoliko se plaća u EUR i CHF, odnosno valutom T+2 za plaćanje u drugim valutama)

  • Za plaćanja sa SHA* opcijom. U slučaju plaćanja OUR* opcijom platilac je dužan da plati navedenu naknadu od 5 EUR uvećanu za troškove ino banke u iznosu 5 EUR

* SHA opcija znači da platilac plaća naknadu u skladu sa tarifom banke platioca, a da primalac uplate plaća naknadu u skladu sa tarifom banke primaoca.

* OUR opcija znači da platilac plaća sve troškoveSkrita vsebina