Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Visa Business Debit kartica

 


Visa Business Debit je debitna poslovna kartica sa domaćim i internacionalnim važenjem. Ona omogućava beskontaktno plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima koja imaju istaknut znak Visa, kao i na internetu.
Visa Business Debit kartica izdaje se pravnim licima prilikom otvaranja platnog računa, i glasi na ime osobe ovlašćene od strane firme. 
 

Kako se koristi ova kartica i koje su pogodnosti?

 
 • Kartica je opremljena najsavremenijom tehnologijom koja omogućava beskontaktno plaćanje
 • Kartica je zaštićena 3DSecure tehnologijom koja omogućava najveći stepen sigurnosti prilikom plaćanja na internetu 
 • Pojednostavljeno vođenje finansija
 • Finansijski okvir za korišćenje ove kartice je raspoloživo stanje na poslovnom dinarskom računu
 • Firma ima mogućnostt uzimanja dodatnih Visa Business Debit kartica za neograničen broj korisnika
 • Firma određuje dnevni limit po svakoj kartici
 • Mogućnost korišćenja na internetu
 • Globalan pristup sredstvima
 • Razdvajanje poslovnih i privatnih troškova
 • SMS obaveštenje o transakciji karticom
 
Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) / Govorni automat (provera stanja)
 
Tel: +381 (0) 11 715 15 22 (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)
 


Skrita vsebina