Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB dugoročni investicioni kreditiKredit je namenjen za: nabavku mašina i opreme, proizvodnju mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objekata za sopstvene potrebe, pripremu zemljišta za izgradnju i dr., refinansiranje postojećih kredita.
 

Glavne prednosti

 • Opcija isplate kredita:
  • u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS za EUR na dan isplate
  • u devizama 

 • Minimum 2 pune fiskalne godine poslovanja firme.
 • Uredna kreditna istorija 
Statusna dokumentacija:
• Osnivački akt
• Statut (ukoliko ga klijent ima)
• Izvod iz registra nadležnog organa
• PIB
• OP obrazac (lica ovlašćena za zastupanje)
• Karton deponovanih potpisa
 
Finansijska dokumentacija:
• Finansijski izveštaj klijenta u poslednja dva obračunska perioda pre nastanka potraživanja
• Odluka o razvrstavanju po veličini
• Bruto bilans (zaključni list) - poslednje ažurno stanje
• Kod srednjih preduzeća - Izveštaj ovlašćenog revizora sa napomenama uz finansijske izveštaje
• Podatke o ostvarenom obimu platnog prometa u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do podnošenja zahteva
• Obrazac valutne strukture
 
Dokumentacija za sve plasmane:
• Upitnik za odobravanje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev za odobrenje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja

• Poslovni (biznis) plan, osim kod namene refinansiranja 

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od visine iznosa, ročnosti plasmana i relevantnih pokazatelja tražioca kredita, a u skladu sa Odlukom nadležnih organa Banke.

Naknade

Naknade u skladu sa važećim Tarifnikom https://www.nlb.rs/strana/18191/opsti-uslovi-poslovanja

Kako do kredita?

 
1

Definišite koliko novca Vam je potrebno, ali razmislite koliko možete da se zadužite, a da ne ugrozite svoje poslovanje

 
2

Pripremite potrebnu dokumentaciju:

 • Statusnu dokumentaciju
 • Finansijsku dokumentaciju
 • Dokumentaciju u vezi sa konkretnim plasmanom
 
3

Zakažite sastanak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina