Inkaso posloviInkaso poslovi predstavljaju instrument plaćanja i naplata koji se vrši na bazi dokumenata (dokumentarna naplata). Primenjuje se kod poslovnih partnera između kojih postoji izgrađen poslovni odnos, obzirom da kroz ovaj oblik naplate banka dužnika ne preuzima obavezu plaćanja već samo postupa u skladu sa inkaso instrukcijama.

Postupanje banaka u ovoj vrsti poslova regulisano je međunarodnim pravilima propisanim od strane Međunarodne trgovinske komore u Parizu.


Skrita vsebina