Šta kada imam problem sa otplatom rata

Takozvani loši krediti jedno su od gorućih pitanja u Srbiji, ali kada govorimo o fizičkim licima, ukupno kašnjenje po kreditima je, imajući u vidu kretanja na tržištu u proteklom periodu, na relativno prihvatljivom nivou. Najveći deo klijenata banaka se trudi da svoje obaveze izmiri na vreme. 


Ipak, kod jednog dela korisnika kredita, dešava se da dođu u situaciju kada nisu u mogućnosti da redovno plaćaju rate, da im bude ubeležena docnja i, najzad, da banka aktivira sredstva obezbeđenja kredita. To je situacija koja ne odgovara ni klijentima ni banci, kojoj je aktiviranje sredstava obezbeđenja poslednji korak, na koji će se odlučiti samo ako ne postoji drugi način da klijenta vrati u redovne tokove otplate.

 

Bankarski službenici najpre treba da vode računa o tome da u samom procesu odobravanja kredita klijentu jasno predoče koje su njegove mogućnosti i pomognu mu da se zaduži samo u meri u kojoj je realno da će moći da servisira svoje obaveze. Zato je važno svom bankaru što detaljnije objasniti svoju situaciju, prihode i rashode domaćinstva, razlog za zaduživanje i slično. Ukoliko se klijentu ipak dogodi nešto za šta zna da će dovesti do problema u otplati, poput snižavanja zarade, gubitka posla, velikih neplaniranih troškova koje ne može da izbegne i slično, ne treba da čeka da prođe jedna ili više neplaćenih rata, već treba odmah da kontaktira ličnog bankara i objasni mu svoju situaciju, kako bi zajedno našli rešenje prihvatljivo za obe strane. Tada je moguće naći relativno bezbolno rešenje u vidu refinansiranja ili neko drugo, prilagođeno konkretnoj situaciji. Što kasnije se klijent javi banci, to je veća docnja i iznos neplaćenih rata, pa je i manji prostor za traženje izlaza iz te situacije, ali je spremnost na saradnju sa bankom preduslov svakog rešenja.

Petak, 23.08.2019.