Kako da koristim platne kartice?

Plaćanje karticom je bezbedno, ali svakako da obazrivost nije na odmet. 


Najpre, Vaš PIN treba da znate samo Vi, a treba da ga čuvate negde gde nije dostupan drugim ljudima. Nemojte ga čuvati kao, na primer, podsetnik u mobilnom telefonu, koji može da bude na dohvat ruke i ljudima u Vašem okruženju u različitim situacijama. Dobro bi bilo da, kada plaćate karticom, PIN ukucavate tako da ga drugi ljudi ne vide. Karticu nikada nemojte davati trećim licima ili je na bilo koji način ispuštati iz vida.

 

Plaćanje u inostranstvu je povoljnije nego podizanje gotovine, pa savetujemo da za kupovinu u prodavnicama koristite karticu, umesto da podižete gotovinu na bankomatima.

 

Ako ste na putovanju prinuđeni da podignete gotovinu, činite to radije debitnim nego kreditnim karticama, jer su provizije za podizanje gotovine debitnim karticama niže. Imajte u vidu i da je podizanje gotovine na bankomatima NLB Grupe debitnim karticama NLB Banke besplatno u svim zemljama u kojima smo prisutni.

 

Pre polaska na put bi bilo dobro da odete u banku ili pozovete svog bankara i proverite validnost kartice, kao i svoj limit u slučaju kreditnih kartica. U inostranstvu će Vam kod nekih trgovaca prilikom plaćanja na displeju terminala (ili bankomata) biti ponuđeno da birate između iznosa iskazanog u dinarima i iznosa u lokalnoj valuti. Na iznos iskazan u dinarima, po pravilu je primenjen kurs koji je za Vas manje povoljan, pa savetujemo da ne prihvatate tu opciju.

 

Prilikom podizanja gotovine ili plaćanja karticama, na nekim bankomatima javiće se pitanje za izbor vrste računa za koji je kartica vezana. Prikazani izbor podrazumeva: current account (tekući račun), savings (štedni), credit (kreditni). Kod debitnih kartica birajte current account (tekući račun), a kod kreditnih birajte opciju credit.

 

Radi Vaše sigurnosti, Banka ograničava broj i iznos transakcija podizanja gotovine na dnevnom nivou. Pored toga, broj i iznos korišćenja kartica je u nekim zemljama dodatno ograničen (ne odnosi se na zemlje Evrope). Ako putujete van Evrope, raspitajte se u našem call centru o ograničenjima u korišćenju kartica koja postoje u nekim zemljama. Ova ograničenja mogu da se ukinu na Vaš zahtev. Limiti su detaljno navedeni u Opštim uslovima poslovanja NLB Banke.

 

Ukoliko želite, možete da promenite PIN svoje Visa kartice na bankomatima NLB Banke. Ako menjate PIN, nemojte koristiti brojeve koje je moguće lako povezati sa Vama (npr.deo telefonskog broja, deo datuma rođenja), budući da se takvi brojevi pogađaju relativno lako. Kombinovanje brojeva koji Vam nešto znače je dobar način pamćenja brojeva – npr.kućni broj firme 31 i starost mlađeg deteta 06 čine PIN 3106.

Sreda, 13.07.2016.