Kredit za obrtna sredstva

Jedan od najvažnijih izazova sa kojima se suočavaju mala preduzeća i preduzetnici je upravljanje obrtnim kapitalom. 


Da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja preduzeća potrebno ja da ono u svakom trenutku poseduje određenu količinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, a naročito kada su u pitanju preduzeća I preduzetnici koji se ubrzano razvijaju. Nivo zaliha, odnosno obrtnog kapitala, u velikoj meri zavisi od delatnosti konkretnog preduzeća, pa će u segmentu trgovine na malo i usluga, gde se naplata od kupaca uglavnom vrši u trenutku isporuke, sigurno biti potrebno manje zaliha nego kod proizvođača specifičnih proizvoda koji se koriste retko ili koje koristi manji broj ljudi.

 

Na sigurnom tržištu, gde je moguće predvideti dinamiku priliva prihoda od prodaje, troškove, naplatu potraživanja, manja je potreba za obrtnim kapitalom, a time su i troškovi preduzeća niži. Domaća preduzeća imaju potrebu za većim zalihama, a veću potrebu za obrtnim kapitalom rešavaju uglavnom eksternim finansiranjem, odnosno putem bankarskih kredita, pa su krediti za obrtna sredstva jedan od najtraženijih proizvoda.

 

NLB Banka privrednicima odobrava kratkoročne kredite za obrtna sredstva za finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavku robe ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza ili izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje delatnosti, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva. Za finansiranje dugoročnog obrtnog kapitala (ulaganja u materijalnu reprodukciju, nedovršenu proizvodnju, poluproizvodnju, gotove proizvode, novčana sredstva i potraživanja koja su trajno vezana u procesu rada) ili refinansiranje postojećih kredita, banka odobrava dugoročne kredite za obrtna sredstva.

 

Pre nego što se opredelite za tip kredita, obavezno se konsultujte sa svojim savetnikom u banci. On će analizirati Vašu poslovni situaciju i ponuditi Vam najbolje rešenje za Vaše poslovanje.

Sreda, 12.08.2020.