Kako u nove investicije?

Kada Vaš biznis funkcioniše na zadovoljavajući način, logična odluka je – proširiti ili modernizovati poslovanje. A to znači nove mašine, nove ili uređenje postojećih pogona i drugih poslovnih prostora kojima raspolažete, nova radna mesta. 


Nove mašine i oprema doprinose produktivnosti poslovanja. Veći broj zaposlenih znači proizvodnju većeg obima. Ulaganje u energetsku efikasnost će Vam smanjiti troškove. Ali sve navedeno znači i nova ulaganja. Ako nemate sopstvenih sredstava da biste ih realizovali, najbolje rešenje je – kredit u Vašoj banci.

 

Za navedene svrhe, koriste se investicioni kredit, tip bankarskog zajma koji se odobrava na duži rok. Namenjeni su realizaciji projekata koji podrazumijevaju nabavku osnovnih sredstava, kao što su izgradnja proizvodnih postrojenja, magacina, investicije u nabavku opreme, alate i sl. Pored ovoga, investicioni kredit možete dobiti i za investicije u građevinarstvu, koje se realizuju na osnovu pripremljenih projekata.

 

Kada se odlučite da svoju investiciju finansirate iz kredita, obavezno kontaktirajte svog bankara. Predstavite mu svoje poslovanje, svoje poslovne rezultate i planove i zajedno procenite koje su Vaše potrebe, a koje mogućnosti. Vaš savetnik će Vam predložiti najbolje rešenje, prilagođeno Vašoj poslovnoj situaciji. Pomoći će Vam da se opredelite za tip kredita, ali i za model otplate koji odgovara sezonalnosti Vaše delatnosti, kako ne biste došli u situaciju da u nekim trenucima otežano servisirate svoje obaveze.

 

I uvek imajte u vidu – razvoj poslovanja zahteva i nova ulaganja.

Sreda, 12.08.2020.