Kako da izaberem knjigovođu?

Izbor knjigovođe je izuzetno važna odluka, s obzirom na delokrug delatnosti koji oni obavljaju, pa je taj izbor ponekad i presudna odluka prilikom zasnivanja sopstvenog biznisa. 


Spektar usluga je širok bez obzira da li je u pitanju preduzetnik, malo, srednje ili veliko preduzeće. Pored klasičnih računovodstvenih poslova i knjiženja poslovnih i finansijskih promena, posao knjigovodstva obuhvata i sledeće aktivnosti: osnivanje preduzeća, savetodavne poslove, izrada dokumentacije, vođenje glavne knjige, analitička evidencija, obračun PDV-a, vođenje poreskih evidencija, poreskih prijava, poreskih bilansa, izrada završnog računa, izrada periodičnih izveštaja (najčešće za potrebe banaka), obračun zarada i doprinosa iz zarada, izrada M-4, ugovori o delu, honorari, prijave i odjave zaposlenih, poreski konsalting.

 

Iako deluje primamljivo i sigurno ima uticaja na Vaše troškove, cena usluge ne treba da bude odlučujućii faktor, iako je treba uzeti u obzir. Kada dobijete ponudu, dobro se raspitajte šta za ponuđenu cenu dobijate i šta su usluge koje biste morali dodatno da platite. Ako tek započinjete svoj biznis, nije retkost da Vam knjigovođa ponudi i popust, makar na neko vreme. I blizina kancelarije Vašeg knjigovođe može da bude od značaja pri odlučivanju, kako zbog uštede u vremenu, tako i zbog činjenice da on dobro poznaje i obaveze koje imate prema svojoj lokalnoj samoupravi. Raspitajte se kod prijatelja koji koriste usluge knjigovođe, možda oni mogu da Vam preporuče nekoga sa kim imaju korektnu saradnju. Ako se bave istom ili sličnom delatnošću kao i Vi, to može da bude i dodatna prednost, jer znači da preporučeni knjigovođa ima iskustva sa Vašom delatnošću.

 

Pažljivo definišite uzajamne obaveze, tako ćete kasnije imati manje problema u saradnji. Naravno, s obzirom na tržišne uslove, ako zaključite da Vaš knjigovođa ne obavlja svoj posao na Vaše zadovoljstvo, uvek imate mogućnost da se opredelite za nekog drugog, bez posledica na poslovni proces.

Petak, 23.08.2019.