Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

 • Za nove korisnike koji počev od 18.03.2019. otvore paket tekućeg računa automatski će se izrađivati nove kartice.
 • Za korisnike starih debitnih kartica će se zamena na Mastercard debitnu karticu automatski izvršiti istekom roka važenja postojeće kartice
 • Prilikom zahteva za zamensku, izgubljenu ili ukradenu postojeću karticu će se automatski kreirati zahtev za izradu nove Mastercard kartice
 • Debit Mastercard kartica se obavezno vezuje za dinarski tekući račun, a na zahtev korisnika kartica se može vezati i za devizni tekući račun 
 • Transakcija inicirana u zemlji upotrebom Debit Mastercard kartice izvršava se prioritetno na teret dinarskog tekućeg računa klijenta, alternativno na teret deviznog računa klijenta vezanog za karticu po nalogu istog ukoliko na tekućem računu nema dovoljno sredstava za realizaciju konkretne transakcije. Obrnuto, transakcija inicirana u inostranstvu upotrebom Debit Mastercard kartice izvršava se prioritetno na teret deviznog računa klijenta vezanog za karticu po nalogu istog, alternativno na teret tekućeg računa ukoliko na deviznom računu nema dovoljno sredstava za realizaciju konkretne transakcije. Kursiranje transakcija se, kada je to potrebno, vrši po prodajnom kursu NLB banke za transakcije u inostranstvu, a po kupovnom  kursu NLB banke za transakcije u zemlji ukoliko se koristi devizni račun.
 
 • U pitanju je besplatna usluga banke koja omogućava najviši stepen sigurnosti prilikom kupovine karticom na internetu.
 • Putem ove usluge dodatno potvrđujete verodostojnost transakcije koju obavljate, čime se značajno smanjuje mogućnost zloupotrebe kartice prilikom kupovine na internetu. Na ovaj način prilikom svake transakcije Vi banci dodatno potvrđujete svoj identitet.
 • Tokom transakcije kupovine na internet stranici trgovca koja je označena MasterCard SecureCode logom dobijate jednokratnu lozinku putem SMS poruke na Vaš mobilni telefon, koju morate uneti kao preduslov za odobrenje transakcije. 
 • Kartica je izdavanjem automatski registrovana za uslugu sigurne internet kupovine, tako da klijent nema dodatnih aktivnosti niti troškova.

Napomena: Za ovu uslugu je neophodno da Banka ima tačan broj mobilnog telefona. 

 • Troškove zamene debitne kartice prilikom isteka redovnog roka važenja kartice snosi banka. Osim toga što nema dodatnih troškova, klijenta dobija novu karticu sa mnogo boljim funkcionalnostima od prethodne.  
 • U slučaju gubitka ili krađe kartice postojeće debitne kartice, kao i zahteva klijenta za zamenskom karticom, banka izdavanje nove Mastercard debitne kartice naplaćuje u skladu sa važećim Tarifnikom
 • Upotrebom nove Mastecard kartice za kupovine u zemlji se ne naplaćuje nikakva provizija  
 • Za kupovine u inostranstvu Banka kao i do sada naplaćuje naknadu u visini od 1,5% iznosa transakcije 
 • Mastercard kartica se izdaje besplatno kao deo paketa tekućih računa za kojeg korisnik plaća mesečnu naknadu u skladu sa važećim Tarifnikom
 • Mastercard kartica nema troškove članarine 
 • Da, postojećim korisnicima VISA Electron, VISA Electron Start, VISA Electron Agro, Maestro, VISA Classic debitnim karticama će istekom redovnog roka važenja biti automatski reizdata Mastercard debitna kartica. Postojećim korisnicima Zlatne Maestro kartice će biti reizdata Mastercard Zlatna kartica 
 • Ne, u ponudi banke su i dalje Visa kreditne kartice – Visa Credo i Visa Gold, kao i Visa poslovne kartice 

Pozovite Kontakt centar NLB Banke:  011 715 15 22 i izaberite opciju 1.

 • Mastercard debitna kartica se izdaje uz paket NLB Dobar račun a Mastercard zlatna debitna kartica se izdaje uz NLB Zlatni paket račun
 • Da,  PIN za novu Mastercard karticu preuzimate u matičnoj ekspozituri prilikom uručenja 
 • Da, PIN za vašu Mastercard karticu možete promeniti na svim bankomatima NLB Banke potpuno besplatno. 
Nakon isteka važnosti kartice, ista se više ne može koristiti. Mesec dana pre nego što istekne važnost Vaše Visa kartice, Banka će Vas obavestiti o tome, kao i o eventualnim obavezama koje prate obnavljanje važnosti. Dalje je Vaša obaveza da dođete u banku i popunite zahtev za obnovu kartice. Obnavljanje kartice se može uraditi i do mesec dana pre isteka kartice ukoliko Vam to odgovara zbog eventualnog odsustva, tj. putovanja. 
Ukoliko ste obavili transakcije karticom, na kraju meseca ćete poštom dobiti specifikaciju transakcija sa detaljnim opisom, na adresu koju ste naveli u Zahtevu. Transakcije koje se zadužuju sa tekućeg računa će biti izlistane na redovnom izvodu Vašeg tekućeg računa. 
To znači da prilikom korišćenja kartice na računu morate imati iznos kojim plaćate robu ili uslugu ili koji želite podići u gotovom. 
Ono što možemo da Vam preporučimo jeste da koristite samo sigurne (eng. secure) sajtove - prepoznaćete ih po sličici zatvorenog katanca u donjem desnom uglu prozora browsera i po tome što adresa stranice na kojoj unosite podatke o kartici počinje sa https:// . Takođe, nemojte pazariti na sajtovima koji prilikom plaćanja ne zahtevaju popunjavanje CVV2 - to je broj koji je odštampan na poledjini kartice, sa desne strane trake za potpis njenog vlasnika. NIKADA nemojte da pišete broj kartice u mailovima, raznim "txt" fajlovima. 
Odmah potpišite Vašu karticu i pažljivo je čuvajte. PIN ne saopštavajte nikome i nemojte ga držati zajedno sa karticom. Bilo bi poželjno da se transakcija obavlja pred Vama, a pre potpisivanja računa obavezno proverite iznos transakcije. 
To je specifična vrsta zloupotrebe kartice koja počinje e-mailom u kojem se korsink kartice moli da verifikuje svoje podatke slanjem podataka o platnoj kartici ili upisivanjem takvih podataka na adresu i sajt koji jako liči na pravi sajt banke. Upamtite da banka NIKADA ne traži poverljive podatke od svojih klijenata putem bilo kakvih elektronskih kanala.