Keš kredit za zaposlene za 1h

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
10,95 %
Naknada za obradu kredita
0 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Ponuda NLB Keš kredita za zaposlene* za 1h**

Dinarski gotovinski kredit                        

- Iznos kredita: 60.000 - 600.000 dinara
- Period otplate kredita: 13 – 60 meseci
- Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 10,95%
- Naknada za obradu kredita: 0%
- Bez menice

* Ponuda je namenjena klijentima NLB Banke koji primaju zaradu na račun u NLB Banci u poslednjih 6 meseci
** od trenutka podnošenja dokumentacije u ekspozituri NLB Banke


Dokumenta
Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 
Reprezentativni primer

Iznos kredita 100.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 24 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
10,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
11,85%
Iznos mesečne rate 4.658,17 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope nema
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
111.796,15 RSD
Reprezentativni primer je obračunat na dan 26.12.2019.

 Hvala Vam na poslatom upitu za keš kredit NLB Banke!
Naš savetnik će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Poštovani korisnici,

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd („NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, moje podatke o ličnosti prikupljene kroz Zahtev za online kredit u svrhu zaključenja ugovora sa NLB Bankom, kao i one podatke o ličnosti prikupljene tokom izvršenja ugovora (npr. transakcioni podaci, podaci o kanalima i aplikacijama), te druge podatke o ličnosti koje NLB Banka prikupi tokom trajanja ugovora („podaci o ličnosti“) dalje obrađuje u svrhe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, kreiranja i dostavljanja ponuda za sve postojeće, kao i buduće usluge i proizvode NLB Banke preko svih dostupnih kanala komunikacije koje dostavljam NLB Banci.

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak (ako je dat), do povlačenje pristanka. Takođe, potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem Politike privatnosti.