NLB Online keš krediti za zaposlena lica

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
9,95 %
Naknada za obradu kredita
1,5 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Uslovi kredita

Dinarski gotovinski i krediti za refinansiranje obaveza uz dodatni keš

- Iznos kredita: 100.000 – 3.000.000 dinara
- Period otplate kredita: 13 – 83 meseci
- Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 9.95%
- Naknada za obradu kredita: 1,5%

- Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
- Minimum 3 meseca zaposlenja kod poslednjeg poslodavca, za klijente koji su zaposleni kod preduzetnika, potrebno je 6 meseci zaposlenja kod poslednjeg poslodavca,
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme.


Dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja
Administrativna zabrana
Reprezentativni primer

Iznos kredita 500.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 83 meseci
Naknada za obradu kredita 1,5%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
9,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
10,98%
Iznos mesečne rate 8.356,65 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun
efektivne kamatne stope
50 RSD - 1 menica
246 RSD - Izveštaj kreditnog biroa
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
693.601,43
*Reprezentativni primer je obračunat na dan 26.12.2019.

 Hvala Vam na poslatom upitu za keš kredit NLB Banke!
Naš savetnik će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Poštovani korisnici,

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd („NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, moje podatke o ličnosti prikupljene kroz Zahtev za online kredit u svrhu zaključenja ugovora sa NLB Bankom, kao i one podatke o ličnosti prikupljene tokom izvršenja ugovora (npr. transakcioni podaci, podaci o kanalima i aplikacijama), te druge podatke o ličnosti koje NLB Banka prikupi tokom trajanja ugovora („podaci o ličnosti“) dalje obrađuje u svrhe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, kreiranja i dostavljanja ponuda za sve postojeće, kao i buduće usluge i proizvode NLB Banke preko svih dostupnih kanala komunikacije koje dostavljam NLB Banci.

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak (ako je dat), do povlačenje pristanka. Takođe, potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem Politike privatnosti.