Keš kredit za penzionere za 1h

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
11,95 %
Naknada za obradu kredita
0 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Ponuda NLB Keš kredita za penzionere* za 1h**

Dinarski gotovinski kredit                        

- Iznos kredita: 600.000 - 600.000 dinara
- Period otplate kredita: 13 – 60 meseci
- Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 11,95%
- Naknada za obradu kredita: 0%
- Bez menice

* Ponuda je namenjena klijentima NLB Banke koji primaju dinarsku penziju na račun u NLB Banci u poslednjih 6 meseci
** od trenutka podnošenja dokumentacije u ekspozituri NLB Banke

 
Reprezentativni primer

Iznos kredita 100.000 RSD
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 24 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
11,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
12,96%
Iznos mesečne rate 4.704,94 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun
efektivne kamatne stope
nema
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
112.918,63 RSD
*Reprezentativni primer je obračunat na dan 26.12.2019.

 Hvala Vam na poslatom upitu za keš kredit NLB Banke!
Naš savetnik će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Poštovani korisnici,

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd („NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, moje podatke o ličnosti prikupljene kroz Zahtev za online kredit u svrhu zaključenja ugovora sa NLB Bankom, kao i one podatke o ličnosti prikupljene tokom izvršenja ugovora (npr. transakcioni podaci, podaci o kanalima i aplikacijama), te druge podatke o ličnosti koje NLB Banka prikupi tokom trajanja ugovora („podaci o ličnosti“) dalje obrađuje u svrhe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, kreiranja i dostavljanja ponuda za sve postojeće, kao i buduće usluge i proizvode NLB Banke preko svih dostupnih kanala komunikacije koje dostavljam NLB Banci.

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak (ako je dat), do povlačenje pristanka. Takođe, potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem Politike privatnosti.