NLB Online keš krediti za penzionere

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
11,95 %
Naknada za obradu kredita
0 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Gotovinski i krediti za refinansiranje uz dodatni keš 

  • Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 RSD
  • Period otplate kredita: 6 do 83 meseci
  • Naknada za obradu kredita - 0%
  • Ista rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Nominalna kamatna stopa (fiksna): 11,95%
 

             

Potrebna dokumenta

-Lična karta

-Penzioni čekovi za prethodni mesec

Reprezentativni primer

Iznos kredita 250.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 83 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
11,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
12,67%
Iznos mesečne rate 4.440,39 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun
efektivne kamatne stope
50 RSD - 1 menica
246 RSD - Izveštaj kreditnog biroa
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
368.551,91 RSD
*Reprezentativni primer je obračunat na dan 26.12.2019.

 Hvala Vam na poslatom upitu za keš kredit NLB Banke!
Naš savetnik će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Poštovani korisnici,

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd („NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, moje podatke o ličnosti prikupljene kroz Zahtev za online kredit u svrhu zaključenja ugovora sa NLB Bankom, kao i one podatke o ličnosti prikupljene tokom izvršenja ugovora (npr. transakcioni podaci, podaci o kanalima i aplikacijama), te druge podatke o ličnosti koje NLB Banka prikupi tokom trajanja ugovora („podaci o ličnosti“) dalje obrađuje u svrhe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, kreiranja i dostavljanja ponuda za sve postojeće, kao i buduće usluge i proizvode NLB Banke preko svih dostupnih kanala komunikacije koje dostavljam NLB Banci.

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak (ako je dat), do povlačenje pristanka. Takođe, potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem Politike privatnosti.