Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 

 

NLB Krediti za poljoprivrednike uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede

 

Unapredite poslovanje vašeg poljoprivrednog gazdinstva pod najpovoljnijim uslovima NLB Kreditom za poljoprivrednike uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

Karakteristike kredita:

 

 • Iznos do 3 miliona dinara za kredite za likvidnost uz period otplate do 36 meseci
 • Iznos do 6 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica)
 • Iznos do 18 miliona dinara za pravna lica
 • Period otplate najviše do 60 meseci u zavisnosti od izabrane namene kredita
 • Prilagođeni modeli otplate kredita
 • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Namena kredita:

 

 • NOVO! Krediti za likvidnost
 • Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
 • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • Nabavka hrana za životinje
 • Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Reprezentativni primer:

Kredit za likvidnost

Iznos kredita 3.000.000 RSD
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Rok otplate 36 meseci
Naknada za obradu kredita 1,50% (od iznosa kredita)
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna) 1,00% (fiksna)
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 1,89%
Iznos šestomesečne rate kredita 508.766,14 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope 150RSD - 3 menice
246 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa 
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 3.097.992,86 RSD

Reprezentativni primer je obračunat dana 07.05.2020.

Pozivamo vas da da se kod svog NLB Agro savetnika raspitate o detaljima ponude subvencionisanih kredita.

Popunite online formu a mi ćemo vas u najkraćem roku kontaktirati. 

 

 

 ePijaca Srbije
Saznajte više

Mobilno i elektronsko bankarstvo bez dolaska u banku
Saznajte više

Skrita vsebina