Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 

 

NLB Krediti za poljoprivrednike uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede

 

Krediti za poljoprivrednike uz subvencije Ministarstva poljoprivrede se isplaćuju sa ciljem da  se podrži unapređenje poslovanja Vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Subvencionisanim kreditima se može značajno unaprediti upravljanje gazdinstvom - po povoljnim uslovima su omogućeni poljoprivredni krediti za razvoj svih grana poljoprivrede, kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Krediti za poljoprivrednike obuhvataju:

 

  • Prilagođene modele otplate kredita
  • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
  • Brzu i jednostavnu proceduru odobrenja kredita
  • Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja, hrane za životinje i premiju osiguranja životinja
  • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, kao i određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji

 

NLB Banka je lider u podršci poljoprivrednicima kroz kreditiranje subvencionisanim kreditima u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Zahvaljujući Vašem poverenju, podržali smo veliki broj poljoprivrednika u prethodnim godinama. Iako je za 2020. godinu program završen, nastavićemo na isti način da podržavamo poljoprivrednike i u narednim godinama sa željom da izgradimo bolju zajednicu.

 

 

Pozivamo Vas da se upoznate sa aktuelnom ponudom proizvoda namenjenim poljopivrednicima.ePijaca Srbije
Saznajte više

Mobilno i elektronsko bankarstvo bez dolaska u banku
Saznajte više

Skrita vsebina