Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

NLB Krediti za kupovinu novih traktora koji se sklapaju u

Republici Srbiji

Finansirajte kupovinu novog traktora domaće proizvodnje NLB Kreditom za poljoprivrednike i ostvarite pravo na podsticaj Ministarstva poljoprivrede

  • Iznos kredita od 6.400 EUR
  • Period otplate do 60 meseci
  • naknada za obradu kredita: 1%
  • Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja): 3,99%
  • Modeli otplate kredita u skladu sa potrebama poljoprivrednika (mesečno, tromesečno, šestomesečno)
  • Mogućnost finansiranja potrebnog učešća u kreditom NLB Banke
  • Sredstva obezbeđenja- zaloga na traktor koji je predmet kupovine
  • Jednostavna procedura, brzo odobrenje kredita

Saznajte sve važne informacije definisane Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora.

Reprezentativni primer:

Agro  dugoročni investicioni kredit za kupovinu traktora u RSD sa valutnom klauzulom u EUR


Vrednost traktora (EUR) 15.000 
Učešće (20%) EUR 3.000 
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita (EUR) 12.000 
Period otplate 60 meseci
Naknada (1%) 120 EUR
Nominalna kamatna stopa (godišnja,fiksna) 3,99%
EKS (godišnja) 4,72%
Iznos mesečne rate 220,93 EUR
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

150 RSD - menice
246 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa

5.000 RSD - naknada za uknjižbu založnog prava na porketnim stvarima

2.000 RSD - naknada za overu izjave zalogodavca

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 13.438,60 EUR
 
Reprezentativni primer je obračunat na dan: 09.01.2020.


Skrita vsebina