Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

 

Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

NLB Brzi agro krediti

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 NLB Brzi agro krediti

 

Podnesite zahtev za NLB Brzi agro kredit

        

  • Iznos kredita do 1.200.000 RSD
  • Period otplate od 1 do 36 meseci
  • Fleksibilni modeli otplate kredita

          

Reprezentativni primer:

 

Iznos kredita

1.000.000,00

Valuta kredita

RSD

Period otplate

od 1 do 36 meseci

Kriterijumi za indeksiranje

nema

Naknada za obradu kredita

0%

Nominalna kamatna stopa (godišnja fiksna)

9.99%

Efektivna kamatna stopa (godišnja)

10.48%

Iznos mesečne rate(u RSD)

32.256,96


Ostali troškovi koji ulaze u obračun

Naknada za kupovinu menice 
50,00 RSD

Naknada za izveštaj KB korisnika 246,00 RSD

Ukupan iznos kredita za otplatu

(glavnica, kamata, troškovi)

1.161.546,72

 

Reprezentativni primer je obračunat na dan: 17.01.2020.

 

Potrebna dokumentacija:

1.Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji potvrđuje aktivan status gazdinstva
2.Uverenje Poreske uprave RS o izmirenim poreskim obavezama
3.Specifikacija prometa preko računa RPG-a u bankama po mesecima, ostvarenih u poslednjih 12 meseci
4. PDV prijave za poljoprivrednike koji su u sistemu PDV-a
*Ostala dokumentacija na zahtev BankeSkrita vsebina