NamenaProdaja
Površina128 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina37,42 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina115,69 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina113,47 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina113,47 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina101 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina21,6 m2 i 23 m2
Cena 13 EUR/m2
NamenaProdaja/ Izdavanje
Površina160,61 m2
Cena Na upit
NamenaProdaja
Površina5.602 m2
Cena na upit
NamenaProdaja/ Izdavanje
Površina37.201 m2
Cena na upit
NamenaProdaja/ Izdavanje
Površina103 m2 i zemljište 180 m2.
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina13.238m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina2ha
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina2ha 65ar 56m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina2.738m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina21.282 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina4ha 39m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina1ha 15a 10m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina1.099m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina117m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površinaod 32m2 do 51m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina1.167m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina105m2
Cena -Prodato-
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina60.65m2
Cena PRODATO
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina80.95m2
Cena -Prodato-
NamenaProdaja
Površina135m2 i 998m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina68m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina32m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina136m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina29m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina4.617m2
Cena na upit
NamenaIZDATO
Površina40m2 i 65m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina23m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina57m2 i 70m2
Cena na upit
Namena
Površina
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina1.000m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina61m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina219m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površinamagacin (1.433m2), magacin sa klimatizacionom kontrolom i policama (1.979m2), podni magacin (1.222m2) i portirnica (94m2)
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina168,14 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina88 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje
Površina44 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina168m2
Cena -Prodato-
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina182m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina226m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina363m2
Cena -Prodato-
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina46m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina52m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina1.142 m2
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina
Cena na upit
NamenaIzdavanje...Prodaja
Površina712m2 i 563m2
Cena na upit
Namena
Površina
Cena na upit