Nabavke

 
NLB Banka a.d. Beograd neguje partnerski odnos sa svojim zaposlenima, klijentima i saradnicima u svim segmentima poslovanja. Svesni da je transparentna komunikacija važan preduslov takvog odnosa, u cilju održavanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljujemo informacije o aktuelnim nabavkama u NLB Banci.
 
NLB Banka a.d. Beograd zadržava pravo odlučivanja o tome da li dobavljač ispunjava predviđene tehničke i komercijalne uslove, kao i o dostavljanju tenderske dokumentacije dobavljaču.
 

Aktuelne nabavke 

Naziv nabavke Rok za dostavu ponude

Nabavka usluge najma lokacije za bankomat u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Subotici i Nišu

Aktuelno

Poziv za dostavljanje ponude za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge održavanja higijene u poslovnim prostorima NLB Banke 11.06.2021 do 14.00h
PIŠITE NAM za sve dodatne informacije.