Saradnja sa medijima

 
 
Svesni da nije važno samo šta smo uradili već i kako smo to komunicirali, veliku pažnju posvećujemo komunikaciji, kako internoj, tako i eksternoj.  U tom smislu, odnose sa stručnim javnostima negujemo na profesionalan i sistematičan način, a sa predstavnicima medija uspostavljamo partnerski odnos. 
 
Odnos između banke i novinara zasnovan je na profesionaloj, otvorenoj saradnji, uz poštovanje prava na informisanje i prava na izražavanje kao osnovnih prava svakog građanina.  Naši stručnjaci imaju šta da kažu i sa dužnom pažnjom odgovaraju na upite novinara, u skladu sa svojim profesionalnim statusom, tačno i brzo. 
 
Kontakt za medije:
Tatjana Laketa
381 (11) 222 52 34
pr@nlb.rs