Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Saradnja sa medijima

 
 
Svesni da nije važno samo šta smo uradili već i kako smo to komunicirali, veliku pažnju posvećujemo komunikaciji, kako internoj, tako i eksternoj.  U tom smislu, odnose sa stručnim javnostima negujemo na profesionalan i sistematičan način, a sa predstavnicima medija uspostavljamo partnerski odnos. 
 
Odnos između banke i novinara zasnovan je na profesionaloj, otvorenoj saradnji, uz poštovanje prava na informisanje i prava na izražavanje kao osnovnih prava svakog građanina.  Naši stručnjaci imaju šta da kažu i sa dužnom pažnjom odgovaraju na upite novinara, u skladu sa svojim profesionalnim statusom, tačno i brzo. 
 
Kontakt za medije:
Katarina Vučinić
+381 11 5222 376
+ 381 66 865 88 71
pr@nlb.rs