Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Izveštaji o poslovanju

NLB Banka

Objavljivanje podataka i informacija NLB Banke a.d. Beograd_30.06.2021.

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

30-06-2021

31-03-2021

Bilans uspeha:

30-06-2021

31-03-2021

Tokovi gotovine:

30-06-2021

31-03-2021

Vanbilansne pozicije:

30-06-2021

31-03-2021