Izveštaji o poslovanju

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

30-06-2020

31-03-2020

Bilans uspeha:

30-06-2020

31-03-2020

Tokovi gotovine:

30-06-2020

31-03-2020

Vanbilansne pozicije:

30-06-2020

31-03-2020