Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Izveštaji o poslovanju

NLB Banka

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

31-03-2021

Bilans uspeha:

31-03-2021

Tokovi gotovine:

31-03-2021

Vanbilansne pozicije:

31-03-2021