Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Pošaljite CV  

Skrita vsebina

Pošaljite CV

* Obavezna polja.

E-mail *
CV: *

Skrita vsebina

Hvala Vam na dostavljenoj biografiji i interesovanju za rad u NLB timu.

Vaša biografija je sada u našoj bazi i ukoliko budemo imali otvorenu poziciju u skladu sa vašim znanjem, iskustvom i interesovanjima, bićemo slobodni da Vas kontaktiramo.


Srdačan pozdrav,
Vaša NLB Banka

Skrita vsebina

PRISTANAK
ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu „NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, prikupi moje podatke o ličnosti, i to:
• ime i prezime;
• datum rođenja;
• mesto rođenja;
• adresa prebivališta;
• ime jednog roditelja;
• podaci o obrazovanju;
• naziv radnog mesta;
• kontakt telefon;
• elektronska adresa;
• fotografija;
• podaci o zaradi;
• državljanstvo.
(u daljem tekstu: „podaci o ličnosti“)
te da ih dalje obrađuje u svrhu prikupljanja biografija kandidata za potrebe kontaktiranja u slučaju raspisivanja konkursa za radne pozicije u NLB Banci

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja.

Pristajem na obradu podataka o ličnosti *
Da
Ne
Takođe sam upoznat da, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, posedujem sledeća prava na:
• pristup svojim podacima o ličnost;
• ispravku podataka o ličnosti;
• brisanje podataka o ličnosti;
• ograničenje obrade podataka o ličnosti;
• prigovor na obradu podataka o ličnosti;
• pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti;
• prenosivost podataka o ličnosti.

Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak, u roku od 3 godine dana od davanja pristanka ili do trenutka povlačenja pristanka.

 
Našu snagu čine zaposleni sa raznolikim idejama i proaktivnim pristupom postizanju istog, zajedničkog cilja.
 
Ukoliko Vas inspiriše rad sa timom profesionalaca u dinamičnom okruženju i verujete da je doprinos svakog zaposlenog jedini put ka uspehu tima u celini, NLB tim Vam želi dobrodošlicu!
 
Radite u okruženju u kome će se Vaš doprinos vrednovati i gde će se brinuti o Vašem ličnom razvoju!
 
Pogledajte otvorene pozicije u NLB Banci Beograd ili nam pošaljite radnu biografiju na APLICIRAJ OVDE
 

Svaka Vaša prijava će biti pažljivo analizirana, a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima radnog mesta se uključuju u proces selekcije.